top of page

[RO]Press Release: Smart Fintech se alătură Asociației Române de Fintech

Actualizată în: 28 iun. 2022

[RO] Smart Fintech, primul TPP autorizat pentru servicii de plată open banking, se alătură Asociației Române de Fintech


București, 27 iulie 2021: Smart Fintech anunță că s-a alăturat Asociației Române de Fintech, principala instituție din țara noastră care reprezintă start-up-urile și scale-up-urile din industria tehnologiilor financiare. În urma validării aplicației depuse, Smart Fintech devine membru oficial al acestei asociații profesionale de antreprenori.Asociația Română de Fintech are ca misiune declarată crearea unui climat organizat pentru creșterea ponderii serviciilor digitale financiare din România, crearea unor canale internaționale pentru oportunitatea fintech-urilor partenere de a-și extinde operațiunile peste hotare și, de asemenea, educarea și dezvoltarea comunității de antreprenori și profesioniști din domeniu.


“Ne bucurăm să ne alăturăm Asociației Române de Fintech și simțim că suntem alături de cei ce au un cuvânt de spus în acest domeniu. Știm că în România piața de open banking este la început și va fi nevoie de multă construcție și informare. Ambiția noastră este să fim parte din această transformare și să jucăm un rol important în schimbările care vor urma pe piața financiară tradițională. Sperăm ca împreună să creștem ecosistemul propice dezvoltării de produse revoluționare de open banking pe piața din România“, a declarat Alexandru Cociu, cofondator și reprezentantul Smart Fintech în Asociația Română de Fintech.


Smart Fintech se declară încântat să colaboreze cu ceilalți membri ai Asociației Române de Fintech și vine alături de ei cu același apetit pentru inovație, propunându-și să pună accent pe educarea tuturor consumatorilor de servicii financiare inovatoare și pe dezvoltarea acestui domeniu în țara noastră.


“Ne bucurăm să primim în rândurile noastre Smart Fintech, primul operator de tip nou licențiat de Banca Națională a României să opereze inițiere de plăti în cadrul noilor reglementari europene. Aceasta companie are un mare potențial să disrupă modele existente de procesare de plăți online, în beneficiul consumatorilor și companiilor românești. Ca susținători ai fenomenului Open Banking, ne punem mari speranțe că prin intermediul membrilor RoFin.tech vom aduce inovația la implementare, iar Smart Fintech e unul din jucătorii care au șanse să dea ora exactă în plăți la noi”, a declarat Cosmin Cosma, Președintele Asociației Române de Fintech și cofondator Finqware.


În aprilie 2021, Smart Fintech a devenit primul TPP autorizat de BNR pentru servicii de inițiere de plată din România, iar ulterior acreditării a lansat pe piață serviciul de plată cont la cont, care poate fi folosit fie ca alternativă la orice metodă de plată online – plăți online pentru cumpărături, pentru facturi și utilități etc., sau ca accelerator de plăți - integrat în orice aplicație care gestionează resurse financiare cum ar fi facturarea electronică, ERP, salarizare sau managementul finanțelor personale.


###

Despre Asociația Română de Fintech

Asociația Română de Fintech a fost fondată în ianuarie 2020 și reunește, în prezent, 21 membri ce reprezintă start-up-uri și scale-up-uri din industria tehnologiilor financiare (fintech). Aceasta are două obiective fundamentate încă de la fondarea ei: conectarea asociației la autoritățile financiare naționale și europene ce pot impacta industria fintech, dar și crearea și facilitarea cât mai multor oportunități de dezvoltare pentru membrii asociației.


Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au lucrat împreună mai mulți ani în diferite proiecte de tehnologie a informației și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.


Contact Asociația Română de Fintech

Magda Săndulescu, Director Executiv

+40745 440 004

www.rofin.tech

Contact Smart Fintech

Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Development

+40746 202 574

 

[EN] Smart Fintech, the first open banking TPP authorised for payment initiation services, to join the Romanian Fintech Association


Bucharest, July 27th, 2021: Smart Fintech announces today it joined the Romanian Fintech Association, the main institution in the country that represents start-ups and scale-ups from the financial-technologies sector. Following the validation of its application, Smart Fintech becomes an official member of this professional entrepreneurial association.


The Romanian Fintech Association’s mission is to assure a well organised environment for growing the penetration of digital, tech and entrepreneurship into financial services, for creating and growing the channels needed for fintech companies to expend internationally and to educate and expand the market and community of entrepreneurs and professionals working in fintech.


“We are happy to join the Romanian Fintech Association and we feel we are among the ones that have something to say in this domain. We know that the open banking market in Romania is incipient and requires a lot of construction and awareness. Our ambition is to be part of this transformation, but also to play our part in the coming changes of the financial traditional market. We do hope that together we will manage to grow this ecosystem by developing open banking revolutionary products for the Romanian market’, declared Alexandru Cociu, cofounder and the Smart Fintech representant in the Romanian Fintech Association.


Smart Fintech is thrilled to collaborate with the other members of the Romanian Fintech Association and follows them with the same appetite for innovation, aiming to leave its mark on educating all the innovative financial services consumers and on developing this ecosystem in our country as well.


We are happy to receive among us Smart Fintech, the first new-age operator authorised by the National Bank of Romania to operate payments initiation following the new European regulations. This company has a great disruptive potential for the existing methods of processing online payments, in the benefit of both Romanian consumers and companies. As a supporter of the open banking phenomena , we have great hopes that with the contribution of RoFin.Tech members we will bring innovation in implementation, and Smart Fintech is one of the players with great chances of setting the time in payments for us’, declared Cosmin Cosma, President of the Romanian Fintech Association and Finqware cofounder.


In April 2021, Smart Fintech became the first Third Party Provider authorised by the National Bank of Romania for open banking payment initiation services; soon after, it launched on the Romanian market the first account-to-account payment initiation service that one can use as an alternative to any online card payment for purchases, invoices, or utilities, and also can be used as a payment accelerator - integrated into any application that manages financial resources in any form, such as electronic invoicing, accounting, ERP systems, payment platforms, or personal finance management.


###

About the Romanian Fintech Association

Romanian Fintech Association was founded in January 2020 and presently reunites 21 members that represent strat-ups and scale-ups from the financial technologies (fintech) industry. It has two fundamental objectives since its foundation: to place the association in contact with national and European entities and authorities whose activity may impact the development of the fintech ecosystem, in order to create the representativity needed by companies operating in the fintech space, and also to grow the footprint of its members in foreign markets and provide opportunity for expansion beyond Romanian / national borders.


About Smart Fintech


Smart Fintech is a Romanian start-up created as an innovation lab in 2019, set to deliver innovative open banking solutions that emerge from the two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu and Andrei Dumitru. They worked together for many years in different information technology projects, and all share the enthusiasm for the innovative playground started by Open Banking. Their ambition is to create value-added services in Romania based on the PSD2 directive and help develop the Romanian market so that EU TPPs or Banks are not the only players.


Contact Romanian Fintech Association

Magda Săndulescu, Executive Director

+40745 440 004


www.rofin.tech


Contact Smart Fintech

Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Development

+40746 202 574


Comments


bottom of page