top of page

Cum revoluționează tehnologia Open Banking dezvoltarea afacerilor în România

Actualizată în: 3 oct. 2023

[PR] Analiză Smart Fintech: Tehnologia Open Banking are potențialul de a reduce până la 80% dintre operațiunile contabile ale companiilor

Business woman with laptop, thinking - open banking industry study for Romania by Smart Fintech

București, 20.07.2023

Smart Fintech, primul furnizor terț autorizat de Banca Națională a României pentru plăți prin tehnologia Open Banking, lansează analiza referitoare la evoluția și gradul de adopție al Open Banking-ului în România. Conform companiilor intervievate, această tehnologie are potențialul de a reduce până la 80% dintre operațiunile contabile ale companiilor, însă este încă în etapă incipientă pe piața din România, confruntându-se cu o serie de provocări în ceea ce privește deschiderea băncilor, legislația și lipsa educației financiare și digitale a utilizatorilor. Cu toate acestea, în ultimul an, numărul partenerilor Smart Fintech a crescut cu 142%, iar valoarea medie a tranzacțiilor s-a majorat de la 200 la 500.000 lei.


Studiul poate fi descărcat de aici:
Studiu Open Banking_Smart Fintech_V7_29.08.2023
.pdf
Descarcă PDF • 8.96MB

„Adopția serviciilor de Open Banking a fost lentă la nivelul statelor din UE, inclusiv al României, dar totuși în ultimii 2 ani astfel de servicii au început să capete tracțiune și interes inclusiv din partea băncilor care au început să ofere servicii de AIS și PIS. Avem astăzi 2 jucători licențiați de BNR și câteva bănci care au dezvoltat astfel de servicii și sperăm ca în viitorul apropiat să vedem o evoluție în adopția serviciilor de Open Banking. Recent, Comisia Europeană a lansat și a treia Directivă privind serviciile de plată care are drept scop promovarea jucătorilor care oferă servicii de Open Banking și continuarea eforturilor în acest sens”, declară Raluca Micu, Head of Payments Oversight, Banca Națională a României.


Revoluția tehnologică din ultimii ani a generat noi oportunități și modele de business. Odată cu criza de sănătate globală, companiile au fost nevoite să integreze în operațiunile curente soluții tehnologice, astfel că, în 2021, peste 50% dintre companiile europene au investit în soluții de digitalizare, conform unui raport al Băncii Europene de Investiții[1](BEI). În România, deschiderea companiilor către eficientizarea proceselor este în creștere. În 2022, proporția companiilor românești care au integrat soluții tehnologice a fost peste media europeană, cu un procent de 73%, conform aceluiași studiu al BEI. Cu toate acestea, ponderea întreprinderilor care fac schimb de informații și a IMM-urilor care au un nivel de bază al intensității digitale, cu 17%, respectiv 22%, sunt cele mai scăzute la nivelul Uniunii Europene, conform Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI)[2], ceea ce împiedică economica țării să profite de oportunitățile oferite de soluțiile digitale.


„Vedem din ce în ce mai multe firme care sunt mai smart, care înțeleg avantajele tehnologiei, iar ponderea se schimbă de la an la an. Apar tot mai mulți antreprenori tineri, care sunt mai deschiși la nou și obișnuiți cu tehnologia, astfel că o soluție accesibilă cât mai ușor, direct de pe telefonul mobil, este ceva natural pentru ei. Deși antreprenorii mai experimentați sunt mai greu de împins în această direcție, există mulți care s-au adaptat foarte bine la schimbări, iar ponderea în piață crește”, explică Radu Hasan, Co-founder și CEO Smart Bill, cel mai utilizat program de gestiune și facturare de pe piața din România, cu peste 85.000 de clienți, de la PFA-uri, companii mici și mijlocii, și până la multinaționale.


Nivelul scăzut de educație digitală și financiară încă reprezintă o provocare în România

Nivelul scăzut al digitalizării în România este pus în seama lipsei educației digitale, dezvoltării precare a serviciilor publice ce împiedică IMM-urile să adopte gestionarea digitală a anumitor procese, precum și lipsa unui cadru legislativ care să încurajeze tranziția digitală. Dintre cele șapte companii participante în studiul calitativ al Smart Fintech desfășurat prin interviuri în profunzime, cu o componentă digitală puternică, precum Goldring, GoMag, Medeva, Omnicredit, Smart Bill, Total Soft și Wizrom, cinci au adus în discuție lipsa de educare a utilizatorilor finali.


Companiile care activează în domeniul software observă o lipsă de educare a companiilor mici și mijlocii în ceea ce privește adopția soluțiilor digitale. De altfel, acest lucru este susținut și de datele publicate de Banca Europeană de Investiții[3], care atestă faptul că doar 50% dintre microcompaniile și companiile mici din România au adoptat soluții digitale, comparativ cu aproape 90% dintre companiile de mari dimensiuni.

„În acest moment, un utilizator de online banking la o companie consumă în medie 3 minute pentru obținerea zilnică a unui singur extras de cont din aplicația unei singure bănci. Nu am luat în calcul timpul alocat altor consultări mai frecvente, necesare verificării soldurilor conturilor pentru a decide din ce conturi se pot plăti furnizorii și alți terți. Doar interacțiunea cu o banca pentru obținerea unui singur extras de cont conduce la o pierdere de peste 12 ore consumate pe an, deci mai mult de o zi și jumătate de lipsă totală de productivitate prin angrenarea într-o activitate repetitiva și lipsită de valoare. Dacă discutăm despre o medie de 5 conturi bancare utilizate la nivel de companie, se cumulează o pierdere de timp de o săptămână și jumătate pe an. Astfel, companiile mari care colectează plăți în peste 10 conturi bancare, ajung la o pierdere anuală de aproximativ o lună de zile pe om”, declară Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.


Open Banking, o soluție nouă care ia amploare, cu un potențial enorm de inovație în sectorul financiar

Pentru a răspunde la provocările pieței și pentru a completa sistemele digitale ale companiilor, a fost introdus serviciul de Open Banking prin care furnizorii terți de servicii financiare pot accesa și controla datele financiare ale clienților, reglementat la nivelul Uniunii Europene prin directiva PSD2. Această tehnologie eficientizează procesele interne ale companiilor prin posibilitatea inițierilor de plăți de tip cont la cont, reducând costurile finale, precum și riscul de fraudă. Unul dintre domeniile în care soluțiile Open Banking au un impact semnificativ este e-commerce.

„Sunt comercianți care spun că după ce au apelat la serviciile noastre și și-au dezvoltat soluția tehnologică, au câștigat 78% din timpul pierdut pentru prelucrare. În unele situații se poate reduce cu până la 99% pentru că noi avem câteva automatizări. Discutăm despre toate opțiunile pe care ni le oferă tehnologia, însă toate acestea vin și cu un cost. SmartPay este o modalitate prin care lucrurile se pot întâmpla într-un mod nou, iar avantajul stă în faptul că există un comision mic aplicat comercianților”, completează Cosmin Daraban, CEO & Co-founder GoMag.


Alte aplicații ale soluției de Open Banking includ posibilitatea interogării conturilor, oferind acces centralizat, în timp real, la datele bancare ale clienților. Astfel, companiile pot urmări comportamentul de plată al clienților sau calcula scoruri de performanță. „Având în minte utilizatorul care folosește sistemul nostru în fiecare zi și care are nevoie de acces la informație în timpul cel mai scurt, am găsit în soluția Smart Accounts. Trecerea de la interogarea manuală a conturilor la o agregare a conturilor în afara sistemelor bancare și posibilitatea de interogare automatizată și instantanee este o evoluție semnificativă în utilizarea componentelor financiare ale sistemelor noastre software de administrare a proceselor de business”, explică Zemy Apfelbaum, Managing Director Wizrom.


Pentru interogarea conturilor, tehnologia Open Banking utilizează interfețe de programare ale aplicațiilor. Serviciile de interogare a conturilor bancare dezvoltate de Smart Fintech au la bază tehnologia IBM din suita Cloud Pak for Integration. Platforma API Connect® depășește simpla creare a API-urilor, oferind caracteristici suplimentare pentru consolidarea securității, facilitarea analizei și asigurarea guvernanței.


„Progresele tehnologice, cum ar fi API-urile și cloud computing, au jucat un rol crucial în dezvoltarea Open Finance și Embedded Finance. Aceste inovații facilitează colaborarea dintre instituțiile financiare și companiile nefinanciare pentru a partaja datele financiare în siguranță. Dezvoltarea Open Finance și Embedded Finance va continua probabil să se extindă pe măsură ce mai multe instituții financiare, companii fintech și întreprinderi non-financiare recunosc beneficiile colaborării și integrării. Această creștere va avea ca rezultat o gamă mai largă de produse și servicii financiare disponibile consumatorilor prin diverse platforme și canale. Cu toate acestea, este esențial să abordăm provocările legate de confidențialitatea datelor, securitatea și conformitatea cu reglementările pentru a asigura încrederea și protecția clienților”, declară Alexander Madzhirov, Integration Portfolio Sales Leader IBM în Europa de Nord, Centrală și de Est.


Open Banking-ul creează un spațiu propice pentru inovare în sectorul financiar din România și facilitează colaborarea dintre instituțiile financiare bancare tradiționale, fintech-uri și companii terțe, punând la dispoziție companiilor servicii financiare diverse, create special pentru nevoile lor. Cu toate acestea, acțiunile de educare a pieței și promovare din partea tuturor jucătorilor implicați și a stakeholderilor sunt esențiale pentru a crește rata de adopție.


###

Despre Smart Fintech

Smart Fintech este prima companie din România autorizată de BNR care oferă soluții inovatoare de Open Banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este o companie auto-susținută, fondată în 2019 de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru, în contextul liberalizării accesului la informații financiar-bancare (Open Banking) conform directivei europene PSD2 (cu modificările recente care duc spre evoluția la PSD3). Cu un istoric comun de peste 20 de ani în proiecte de digitalizare, cofondatorii săi împărtășesc entuziasmul pentru Open Banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide în furnizarea de servicii digitale moderne mai ieftine și mai sigure. Astfel, Smart Fintech a dezvoltat SmartPay și Smart Accounts, primele servicii autorizate în România de inițiere a plăților, respectiv informare cu privire la conturi, bazate pe conceptele Open Banking. Cele două servicii sunt disponibile pentru integrare oricărui tip de afacere care își propune accelerarea încasărilor, simplificarea și automatizarea plăților și reconcilierilor ori a prelucrării informațiilor financiare în general, cu optimizarea costurilor generate de aceste activități. Aceste serviciile sunt deja integrate și funcționale pentru mai multe companii din domenii de activitate variate (e-commerce, plăti, ERP, facturare, servicii financiare) care redefinesc chiar acum experiența și inteligența financiară a utilizatorilor lor.


[1]https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230112_digitalisation_in_europe_2022_2023_en.pdf [2] Comisia Europeană, Indicele economiei și societății digitale în România, 2022.[3]https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230112_digitalisation_in_europe_2022_2023_en.pdf


 

[PR / EN] Smart Fintech Analysis: Open Banking technology has the potential to reduce up to 80% of companies' accounting operations


Bucharest, July 20, 2023

Smart Fintech, the first third-party provider authorized by the National Bank of Romania for Open Banking payments, launches an analysis of the Open Banking evolution and adoption rate in Romania. According to the companies interviewed, this technology can reduce up to 80% of companies' accounting operations. However, it is still in its early stages in the Romanian market, facing several challenges regarding bank openness, legislation, and the need for more financial and digital education among users. Nevertheless, in the last year, the number of Smart Fintech partners increased by 142%, and the average transaction value increased from 200 to 500.000 lei.


The Study can be downloaded here (Romanian version):

Studiu Open Banking_Smart Fintech_V7_29.08.2023
.pdf
Descarcă PDF • 8.96MB

The adoption of Open Banking services has been slow at the European Union level, but in the last two years, these services have begun to gain traction and interest, including the banks that started to offer AIS and PIS services. We now have two providers licensed by the National Bank of Romania and a few banks that have developed such services. Still, we hope to see an evolution in the Open Banking services adoption shortly. Recently, the European Commission launched a third Directive on payment services, aiming to promote providers that offer online banking services and to continue efforts in this regard”, states Raluca Micu, Head of Payments Oversight at the National Bank of Romania.


The technological revolution of recent years has generated new opportunities and business models. With the global health crisis, companies have been compelled to integrate technological solutions into their operations. In 2021, over 50% of European companies invested in digitalization solutions, according to a European Investment Bank (EIB)[1] report. In Romania, companies' openness to process optimization is on the rise. In 2022, the proportion of Romanian companies that integrated technological solutions exceeded the European average, reaching 73%, according to the same EIB study. However, the share of enterprises engaging in information exchange and SMEs with a basic level of digital intensity, at 17% and 22%, respectively, is the lowest among European Union countries, according to the Digital Economy and Society Index (DESI)[2], which hinders the country's economy from fully benefiting from the opportunities offered by digital solutions.


"We are witnessing an increasing number of companies adopting smarter practices by recognizing the benefits of technology, leading to dynamic changes year after year. A growing cohort of young entrepreneurs is emerging, open to new ideas, and accustomed to technology. Thus, a user-friendly solution easily accessible from their mobile phones is a natural choice for them. While more experienced entrepreneurs may be more resistant to this direction, many have successfully adapted to these changes, and their market share is growing”, explains Radu Hasan, Co-founder and CEO of Smart Bill, the most widely used management and invoicing software in the Romanian market, serving over 85,000 customers ranging from freelancers and small to medium-sized companies to multinational corporations.


The low level of digital and financial education is still a challenge in Romania

The low level of digitalization in Romania is attributedthe to the lack of digital education, poor development of public services hindering SMEs from adopting digital management of specific processes, and the absence of a legislative framework that encourages digital transition. Out of the eight companies participating in Smart Fintech qualitative study conducted through in-depth interviews, all with a sound digital component, such as Goldring, GoMag, IBM, Medeva, Omnicredit, Smart Bill, Total Soft, and Wizrom, five highlighted the lack of user education as a significant challenge.

Companies operating in the software industry observe a need for more education among small and medium-sized enterprises (SMEs) when adopting digital solutions. This is supported further by data published by the European Investment Bank, which indicates that only 50% of micro-companies and small businesses in Romania have adopted digital solutions, compared to nearly 90% of larger companies.


”At the moment, an open banking user at a company spends an average of 3 minutes getting a single account statement from a bank's app daily. We have not considered the time allocated for other frequent interrogations required to check the account balances and decide which accounts can pay the suppliers and other third parties. Just interacting with the bank to acquire a single bank statement leads to a waste of over 12 hours per year, more than a day and a half of the total lack of productivity by engaging in repetitive activity. An average of 5 bank accounts used at the company level adds up to a week and a half per year. Thus, larger companies that collect payments in over ten bank accounts get to a total annual loss of approximately one month per person”, states Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.


Open Banking, an emerging solution with vast potential for innovation in the financial sector

Open Banking services have been introduced to address market challenges and complement companies' digital systems. It allows third-party financial service providers to access and control customers' financial data, regulated at the European Union level through the PSD2 directive. This technology streamlines companies' internal processes by enabling account-to-account payment initiations, reducing final costs and the risk of fraud. One of the areas where Open Banking solutions have a significant impact is e-commerce.


“Certain merchants have reported that by utilizing our services and implementing their technological solutions, they have recovered 78% of the time previously lost in processing. In certain cases, this time can be reduced by up to 99% by integrating our diverse automation solutions. We thoroughly explore all technology-driven options, but it's important to note that they entail associated costs. SmartPay offers a novel approach to facilitate seamless operations, with the added benefit of applying a low commission for merchants”, states Cosmin Daraban, CEO & Co-founder of GoMag.


Other applications of Open Banking solutions include the ability to query accounts and provide centralized, real-time access to customers' banking data. This enables companies to track customers' payment behavior or calculate performance scores.

"Considering the needs of users who rely on our system daily and prioritize quick access to information, we have found the ideal solution in the form of Smart Accounts. The transition involves shifting from manual account queries to aggregating accounts from external banking systems, enabling automated and instant queries. This transformation represents a substantial advancement in optimizing the financial aspects of our business process management software", explains Zemy Apfelbaum, Managing Director of Wizrom.


Open Banking uses APIs to share financial data with third parties. Account interrogation services developed by Smart Fintech are based on the IBM technology in the Cloud Pak for Integration suite. The API Connect® platform goes beyond merely creating APIs and provides additional features for bolstering security, facilitating analytics, and ensuring governance.

„Advancements in technology, like APIs and cloud computing, have played a crucial role in developing Open Finance and Embedded Finance. These innovations make it easier for financial institutions and non-financial companies to collaborate and securely share data. The development of Open Finance and Embedded Finance will likely continue expanding as more financial institutions, fintech companies, and non-financial businesses recognize the benefits of collaboration and integration. This growth will result in a wider array of financial products and services available to consumers through various platforms and channels. However, it is crucial to address challenges related to data privacy, security, and regulatory compliance to ensure the trust and protection of customers”, states Alexander Madzhirov, IBM Integration Portfolio Sales Leader in Northern and Central & Eastern Europe.


Open Banking creates a conducive space for innovation in the Romanian financial sector facilitating collaboration among traditional banking institutions, fintech companies, and third-party providers, offering various financial services tailored to their needs. However, market education and promotion efforts from all involved parties and stakeholders are crucial to increase the adoption rate.

###

About Smart Fintech

Smart Fintech is the first Romanian company authorized by the NBR to offer innovative Open Banking solutions at the convergence of the financial and technological worlds. It is a self-sustaining company, founded in 2019 by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu, and Andrei Dumitru, in the context of the liberalization of access to financial-banking information (Open Banking) according to the PSD2 European directive (with the recent changes that lead to the evolution to PSD3). With a combined history of over 20 years in digitization projects, its co-founders share the Open Banking enthusiasm and the innovation potential opens up in providing cheaper and safer modern digital services. Thus, Smart Fintech developed SmartPay and Smart Accounts, the first services authorized in Romania for initiating payments and account interrogation based on Open Banking concepts. The two services are available for integration to any business type aiming to accelerate receipts, simplify and automate payments and reconciliations or the processing of financial information in general, with the cost optimization generated by these activities. These services are already integrated and functional for several companies in various fields of activity (e-commerce, payments, ERP, invoicing, financial services) that are now redefining the users' experience and financial intelligence.

[1]https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230112_digitalisation_in_europe_2022_2023_en.pdf [2] European Commission, Digital Economy and Society Index in Romania, 2022


 

Smart Fintech would like to extend its gratitude to all the partners who have played an instrumental role in this comprehensive analysis. Additionally, we would like to sincerely thank June Communication for their unwavering support in both the development of this study and the management of our public relations.


Please contact us for more information about the solutions we develop.Komentarai


bottom of page