top of page

PR: (En) Smart Fintech obtains NBR preliminary authorization for account information service (AIS)

Actualizată în: 20 oct. 2021

As a result, it is likely to become the first third party payment provider (TPP) in Romania authorized to provide both Open Banking services

The fintech enters the last phase of authorization for SmartAccounts, only months after obtaining the NBR license for SmartPay, the first payment initiation service in the country.


Bucharest, September 22nd, 2021: Smart Fintech announces they have officially received the preliminary authorization from NBR (National Bank of Romania), the regulatory authority, as a Payment Institution and Account Information Service Provider (AISP) under the European PSD2 Directive. Thus, we can expect the start-up to mark a new premiere in Romania, becoming the first third-party provider (TPP) licensed in Romania for both Open Banking segments.


‘Obtaining this preliminary authorization from the NBR represents a significant milestone for us. It enables us meet sooner the needs we have identified in the market after launching SmartPay (our payments initiation service). But, at the same time, we believe it is proof of our capacity to understand our customers’ requirements and adapt, by moving things forward in due time in a responsible manner.’, declares Mihaela Georgescu, Co-founder Smart Fintech.


Once completing the authorization process, Smart Fintech will provide integrated payments services and account aggregation information services to its clients, based on the AIS and PIS licenses granted to Smart Fintech for the first time in Romania.


‘Soon after becoming the first (and only) Open Banking TPP in Romania this spring, we focused on developing and consolidating SmartPay (our payment initiation service) on the local market so that we can witness this year the first clients’ transactions through Open Banking in Romania powered by a fintech, not a bank. If we initially thought this process would require a sustained effort to inform and educate the market perspectives, being a quite new domain in our country, we soon realized that all we had to do was to light the spark. We found the innovative ideas adding value to the final consumers already there, and Smart Fintech, as a certified TPP, should simply be the catalysator to bring them to life. So, we decided to rapidly turn our attention to the AIS area as well, in parallel’, adds Mihaela Georgescu.


SmartAccounts enables any user – individual or legal entity, with electronically accessible accounts, opened at the leading Romanian banks, to access and operate in various use-cases, outside the bank environment, essential account information (balances, transactions, transaction history).


The technological solution promises simplicity – both for the final user, and for the integration in various apps processing financial information, security and complete control: the user, as the owner of his data, decides when, where and to what purpose to use its bank account information.


‘No later than November this year, following the final authorization of our services, Smart Fintech’s clients and partners will be able to offer their final users aggregated account information from multiple banks in Romania. These stand as the foundation of generating new opportunities on the market, using products and services tailored to the consumers’ needs and their financial profile.’, states Andrei Dumitru, Co-founder and technical expert Smart Fintech.


About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romania start-up created as an innovation lab in 2019, set to deliver innovative open banking solutions that emerge from the two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu and Andrei Dumitru. They worked together for many years in different information technology projects, and all share the enthusiasm for the innovative playground started by Open Banking. Their ambition is to create in Romania value-added services based on the PSD2 directive and help develop the Romanian market so that not only EU TPPs or fintechs in partnership with banks are the main players.


About PSD2 Directive

PSD2 is the second Payment Service Directive established by the European Banking Authority, aiming to increase pan-European competition and participation in the payments industry also from non-banks. It is a consumer-centered regulation that enables payment users to better control and access their transactional account data by giving regulated third-party providers (TPPs) the ability to initiate payments and access customer account data. To do that, those TPPs use APIs (application programming interfaces) developed and exposed by all banks in the EU area. As the data accessed and processed is highly sensitive, the TPPs activity and services require authorization/license from the local regulatory authority.


 

Ro: Smart Fintech obține aprobarea prealabilă din partea BNR pentru serviciul de informare cu privire la conturi și este pe cale să devină, astfel, primul furnizor terț de plăți (TPP) din România autorizat să furnizeze ambele servicii din zona de Open Banking


Fintech-ul intră în ultima fază de autorizare pentru SmartAccounts , la doar câteva luni după ce a obținut licența BNR pentru SmartPay, primul serviciu de inițiere de plăți din România.București, 22 septembrie 2021: Smart Fintech anunță că a primit aprobarea prealabilă din partea Băncii Naționale a României, autoritate de reglementare, ca instituție de plată și furnizor de servicii de informare cu privire la conturi sub directiva europeană PSD2. Start-up-ul este, astfel, pe cale să marcheze o nouă premieră în țară și să devină primul TPP licențiat în România pe ambele segmente de open banking.


Obținerea acestei autorizări prealabile din partea BNR este un milestone foarte important pentru noi. Ne permite să venim mai rapid în întâmpinarea unor nevoi pe care le-am identificat în piață după lansarea SmartPay (serviciul nostru de inițiere plăți), și credem că este, în același timp, și o dovadă a capacității noastre de a înțelege necesitățile clienților noștri, de a ne adapta și a face ca lucrurile să se întâmple în acest sens în timp util și de o manieră responsabilă”, declară Mihaela Georgescu, Cofondator Smart Fintech.


O dată cu finalizarea procesului de autorizare, Smart Fintech va putea oferi atât servicii integrate de plăți, cât și agregare de informații de cont clienților săi, în baza licențelor pentru serviciul de informare de cont (AIS) și pentru serviciul de inițiere de plăți (PIS) obținute în premieră în România.


După ce în primăvară am devenit primul TPP licențiat in Open Banking din România (și deocamdată singurul), ne-am mobilizat să dezvoltăm și să consolidăm SmartPay (serviciul nostru de inițiere de plăți) în piața locală, astfel încât să vedem si la noi anul acesta primii clienți și primele lor tranzacții bazate pe Open Banking. Dacă inițial ne gândeam ca în acest proces va fi nevoie de un efort susținut și din perspectiva informării și educării pieței, fiind un domeniu la început de drum în România, ne-am dat seama pe parcurs că a fost nevoie doar să aprindem scânteia: ideile inovatoare care vor aduce plus valoare consumatorilor finali sunt acolo, iar Smart Fintech, ca TPP autorizat, este pur și simplu catalizatorul pentru a le da viață. Așa că am decis să ne îndreptăm rapid atenția și spre zona de AIS, în paralel ”, completează Mihaela Georgescu.


Prin SmartAccounts, utilizatorii serviciilor de plată - persoane fizice sau juridice, vor putea accesa și utiliza în diverse contexte cele mai importante informații ce țin de conturile accesibile electronic, pe care le dețin la principalele bănci din România.

Soluția tehnologică promite, așadar, simplitate – atât pentru utilizatorul final, cât și pentru integrarea în diferite aplicații ce prelucrează astfel de informații, siguranță și control deplin – utilizatorul fiind cel care decide când, unde și pentru ce scop pot fi utilizate datele aferente conturilor sale bancare.


„Nu mai târziu de noiembrie anul acesta, după acreditarea finală a serviciilor noastre, clienții și partenerii Smart Fintech vor putea oferi utilizatorilor finali servicii agregate de informații de cont de la mai multe bănci din România, inclusiv detalii de cont, detalii despre balanță, istoricul de tranzacții, deci informații în context, care să stea la baza generării de noi oportunități în piață, cu produse și servicii adaptate nevoilor consumatorilor si profilului financiar al acestora.”, declară și Andrei Dumitru, Cofondator și Expert Tehnic în cadrul Smart Fintech.


Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au lucrat împreună mai mulți ani în diferite proiecte de tehnologie a informației și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.Despre Directiva PSD2

PSD2 este directiva revizuită privind serviciile de plată instituită de Autoritatea Bancară Europeană, având ca scop creșterea concurenței pan-europene și includerea în sectorul financiar și a altor jucători în afara băncilor. Este o reglementare axată pe consumator, care permite utilizatorilor de plăți să controleze și să acceseze mai ușor datele tranzacționale ale conturilor proprii, oferind furnizorilor terți (TPP) reglementați capacitatea de a iniția plăți și de a accesa datele contului clienților. Pentru a face acest lucru, TPP-urile folosesc API-uri (interfețe de programare a aplicațiilor) dezvoltate și expuse de toate băncile din zona UE. Deoarece datele accesate și prelucrate sunt extrem de sensibile, activitatea și serviciile TPP necesită autorizare / licență de la autoritatea de reglementare locală.


Comentarios


bottom of page