top of page

PR: Smart Fintech obtains NBR authorization and becomes the first third party payment provider (TPP)

Actualizată în: 22 sept. 2021(Eng) The fintech obtains the authorization for SmartPay - the first payment initiation service in Romania accredited by NBR under the European initiative PSD2Smart Fintech announced today that they have officially received the authorization from NBR (National Bank of Romania), the regulatory authority, as a Payment Institution authorized to perform Payment Initiation Services (PIS). Thus, the start-up becomes the first open banking third-party provider (TPP) licensed in Romania.


Smart Fintech is officially listed in the Payment Institutions Register held by the NBR and in the Register of payment and electronic money institutions under PSD2 of the European Banking Authority as a Payment Initiation Service Provider (PISP), with no. IP-RO-0011/02.04.2021.We are thrilled and proud to receive the authorization from NBR. It required a significant amount of effort from our side, but with a precious outcome: not only we've got the license we needed to become an active TPP in Romania, but the whole process made us analyze in-depth and in perspective all facets of our fintech's future activities and, thus, we have managed to define a sound and solid framework for our business”, states Mihaela Georgescu, Co-founder of Smart Fintech.


The start-up went through a complex authorization process carried out in the last nine months, which required several stages, with rigorous analysis and extensive documentation of internal operations, to meet the rules set by the regulatory authority.


I realized this is, actually, an essential exercise for any company with a new product or service, especially in the financial area. At the same time, I honestly say that I don't know if we – or anybody else, had done that at the very beginning, by themselves, if not explicitly required in the authorization process. Thus, there might be a general opinion that the regulatory authority has set a high barrier for the players who want to benefit from PSD2. At the same time, I must say that - going through with the authorization process, we've come to understand the reason for all those "many" requirements and that was really eye-opening”, adds Mihaela Georgescu.


SmartPay is the fintech’s first Romanian authorized payment initiation service. It can be used either as an alternative to any online payment method (eCommerce payments, online bill payments etc.) or as a payment accelerator - integrated into any app managing financial resources (such as electronic invoicing, ERP, payroll, or personal finance management). Smart Fintech created SmartPay based on the Revised Payment Services Directive (known as PSD2).


The technology solution promises more transparency and speed in the online payments process. Beyond ease of integration and use, security is another fundamental principle that has underpinned its development. The security policy implemented ensures that partners and their customers are protected against payment risks, in particular against the risk of fraud and the illegal use of sensitive online payment data.


The ambition and commitment of Smart Fintech are to grow SmartPay to become an awesome online payment alternative and to create a frictionless and secure alternative to traditional payments.„The first local TPP license is a remarkable achievement, not only for Smart Fintech but for an entire fintech ecosystem having as mission the delivery of a new generation of financial products, services and experiences. It’s officially, Romania is on the open banking map now”, states Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.###


About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romania start-up created as an innovation lab in 2019, set to deliver innovative open banking solutions that emerge from the two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu and Andrei Dumitru. They worked together for many years in different information technology projects, and all share the enthusiasm for the innovative playground started by Open Banking. Their ambition is to create in Romania value-added services based on the PSD2 directive and help develop the Romanian market so that not only EU TPPs or fintechs in partnership with banks are the main players.


About PSD2 Directive

PSD2 is the second Payment Service Directive established by the European Banking Authority, aiming to increase pan-European competition and participation in the payments industry also from non-banks. It is a consumer-centered regulation that enables payment users to better control and access their transactional account data by giving regulated third-party providers (TPPs) the ability to initiate payments and access customer account data. To do that, those TPPs use APIs (application programming interfaces) developed and exposed by all banks in the EU area. As the data accessed and processed is highly sensitive, the TPPs activity and services require authorization/license from the local regulatory authority.


Contact

Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Development

+40746 202 574 

PR: Smart Fintech obține autorizarea BNR și devine primul furnizor terț de plăți (TPP) prin open banking din România


(Ro) Fintech-ul obține autorizarea pentru SmartPay - primul serviciu de inițiere a plăților din România acreditat de BNR sub inițiativa europeană PSD2


Smart Fintech anunță că a primit autorizarea oficială din partea Băncii Naționale a României, autoritate de reglementare, ca instituție de plată ce poate desfășura servicii de inițiere a plății sub directiva europeană PSD2. Start-up-ul este, astfel, primul furnizor terț de servicii (TPP) licențiat în România pe segmentul de open banking.


Compania Smart Fintech este oficial listată în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, precum și în Registrul central electronic public al instituțiilor de plată și monedă electronică din PSD2 ținut de Autoritatea Bancară Europeană, ca Furnizor de Servicii de Inițiere a Plăților (PISP), cu nr. IP-RO-0011 / 02.04.2021.


Suntem încântați și mândri să primim autorizarea BNR. A fost nevoie de mult efort din partea noastră, dar cu un rezultat pe măsură. Nu numai că avem licența de care aveam nevoie pentru a deveni un TPP activ pentru piața din România, dar întregul proces ne-a determinat să analizăm în profunzime și în perspectivă absolut toate aspectele ce țin de activitatea și funcționarea fintech-ului nostru. Am ajuns, astfel, să definim încă de la început un context solid pentru afacerea noastră”, declară Mihaela Georgescu, Cofondator Smart Fintech.


Start-up-ul a trecut printr-un proces complex de autorizare desfășurat în ultimele nouă luni, care a necesitat parcurgerea mai multor etape, cu o analiză riguroasă a proceselor interne și o documentare serioasă a acestora, pentru a putea îndeplini normele stabilite de autoritatea de reglementare.


Mi-am dat seama că o astfel de analiză este, de fapt, un exercițiu esențial pentru orice companie cu un produs sau serviciu nou, în special din segmentul financiar. În același timp, spun sincer că nu știu dacă noi, sau oricine altcineva, am fi făcut asta chiar de la început, de la sine, dacă nu era necesar în mod explicit în procesul de autorizare. Prin urmare, deși ar putea exista o opinie generală conform căreia autoritatea de reglementare a stabilit o barieră ridicată pentru jucătorii care doresc să beneficieze de PSD2, pe parcursul procesului de autorizare noi am ajuns să înțelegem rațiunea numeroaselor cerințe pe care le-am avut de îndeplinit, multe dintre acestea deschizându-ne cu adevărat ochii”, completează Mihaela Georgescu.


SmartPay este serviciul de inițiere a plăților creat de Smart Fintech și acreditat de BNR sub inițiativa PSD2 și este o premieră pentru piața din România. Acesta poate fi folosit fie ca alternativă la orice metodă de plată online (plăți online pentru cumpărături, pentru facturi și utilități etc.), fie ca accelerator de plăți - integrat în orice aplicație care gestionează resurse financiare (cum ar fi facturarea electronică, ERP, salarizare sau managementul finanțelor personale).

Soluția tehnologică promite mai multă transparență și rapiditate în procesarea plăților online. Dincolo de ușurința în integrare și utilizare, securitatea este un alt principiu fundamental care a stat la baza dezvoltării sale. Politica de securitate implementată asigură protejarea partenerilor și clienților acestora împotriva riscurilor aferente plăților, în special împotriva riscului de fraudă și de utilizare ilegală a datelor sensibile privind plățile online.


Ambiția și angajamentul Smart Fintech sunt de a dezvolta soluția SmartPay în alegerea ideală pentru plata online și de a crea o alternativă sigură și eficientă la plățile tradiționale.„Prima licență TPP locală este o realizare remarcabilă, nu numai pentru Smart Fintech, ci pentru întregul ecosistem fintech ce are ca misiune livrarea unei noi generații de produse financiare, servicii și experiențe. Este oficial, România se află acum pe harta open banking”, declară Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.###


Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au lucrat împreună mai mulți ani în diferite proiecte de tehnologie a informației și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.Despre Directiva PSD2

PSD2 este directiva revizuită privind serviciile de plată instituită de Autoritatea Bancară Europeană, având ca scop creșterea concurenței pan-europene și includerea în sectorul financiar și a altor jucători în afara băncilor. Este o reglementare axată pe consumator, care permite utilizatorilor de plăți să controleze și să acceseze mai ușor datele tranzacționale ale conturilor proprii, oferind furnizorilor terți (TPP) reglementați capacitatea de a iniția plăți și de a accesa datele contului clienților. Pentru a face acest lucru, TPP-urile folosesc API-uri (interfețe de programare a aplicațiilor) dezvoltate și expuse de toate băncile din zona UE. Deoarece datele accesate și prelucrate sunt extrem de sensibile, activitatea și serviciile TPP necesită autorizare / licență de la autoritatea de reglementare locală.


Contact

Ana Maria Georgescu, Sales & Marketing Development

+40746 202 574
댓글


bottom of page